2016

Girls Varsity Field Hockey vs. New Hartford Spartans - 5:30 pm
2015

Whitesboro Field Hockey vs. New Hartford