Return to Headlines

Whitesboro High School Celebrates Foreign Student Day

Whitesboro High School Celebrates Foreign Student Day

On March 8, Whitesboro High School held its annual Foreign Student Day.